Vereniging voor hulp en begeleiding aan jongeren in Portugal

Colofon

Eigenaar van de website: PROGRESSO

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk


Voorzitter: Dipl. Päd. Dorit Brandauer, Rua do Convento, n° 9a 7700 - 058 Almodôvar

Portugal: Vast nummer: + 3 51 286665250  -  Mobiel: + 3 51 934338444

Duitsland: + 49 016094919258

E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website overeenkomstig artikel 6 MDStV (Mediendienste-Staatsvertrag, Bundesrepublik Deutschland): Dorit Brandauer

Webdesign und Webhosting:FirmaNa,  Reklame-Laden


Aansprakelijkheid

De toegang tot, alsook het gebruik van deze webpagina/website is onderworpen aan de hieronder beschreven voorwaarden, alsook aan de ter zake geldende wetgeving en verordeningen. Door het openen en gebruiken van deze webpagina/website verklaart de gebruiker zich zonder verdere beperking of wijziging akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:
Voor zover het niet anders aangegeven wordt, is de inhoud van deze webpagina/website – en niet enkel de tekst, maar ook de foto's en de wijze waarop deze zijn gerangschikt – eigendom van Progresso. Dit geldt niet voor de inhoud van derden, waarnaar eventueel door middel van links verwezen wordt. De auteursrechten hiervan liggen in geval van twijfel bij de eigenaars van de webpagina's/websites waarnaar met een link wordt verwezen. Elke inhoud, gekenmerkt door aantekeningen van handelsmerken, servicemerken of andere aantekeningen van eigendomsrecht, die op deze webpagina/website gebruikt worden of waarnaar verwezen wordt, zijn eigendom van de desbetreffende houder van het recht. De inhoud van deze webpagina/website mag op geen enkele wijze zodanig verspreid worden dat daardoor stilzwijgend, door de werking van het recht of op een andere manier een licentie, respectievelijk de aanspraak op een auteursrecht, patent, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Progresso of van een derde partij overgedragen zou kunnen worden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progresso, mag noch deze webpagina/website, noch de daarin ter beschikking gestelde inhoud (met name ook grafische afbeeldingen, audio- en videosequenties, html-codes, buttons en tekst) gekopieerd, nagedrukt, gepubliceerd, verzonden, overgenomen of op om het even welke wijze verspreid of verkocht worden.
Uitdrukkelijk toegestaan is echter de vervaardiging van een enkele kopie uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik door het downloaden op een personal computer (hierbij is inbegrepen het langdurig of tijdelijk bewaren van deze kopie op die PC, het tonen van de inhoud in offline modus en de vervaardiging van een papieren kopie van delen van de inhoud), doch enkel onder de voorwaarde, dat de webpagina/website en de inhoud hierdoor niet gewijzigd worden en alle verwijzingen naar auteursrechten, patenten, handelsmerken en andere eigendomsrechten op de vervaardigde kopie vermeld worden of een overeenkomstige verwijzing ingesloten wordt, voor zover het fragmenten betreft.
De informatie op deze webpagina/website wordt gratis ter beschikking gesteld; ze heeft enkel informatieve doeleinden en vormt geen zaken- of dienstverleningrelatie tussen de gebruiker en Progresso. Er wordt uitdrukkelijk in geen enkele vorm borgstelling of garantie geboden (in het bijzonder ook niet betreffende de geschiktheid voor een bepaald doel, de bestendigheid van rechtstitels of de niet-inbreuk op rechten van derden).
Progresso staat in geen enkel geval in voor schade die ontstaat door of in samenhang met het gebruik van deze webpagina/website of de inhoud ervan. Links op deze webpagina/website kunnen verwijzen naar webpagina's/websites, die niet door Progresso worden geëxploiteerd of beheerd. Progresso doet geen uitspraken over en staat op geen enkele manier in voor de dienstverleningen of producten van zulke derden, of voor de inhoud van hun webpagina/website. Een verwijzing naar een andere webpagina/website of dienstverlening betekent geen goedkeuring van deze webpagina/website. Het gebruik van de informatie op zulk een webpagina/website of de daarin aangeboden dienstverlening gebeurt op eigen risico van de gebruiker.