Vereniging voor hulp en begeleiding aan jongeren in Portugal

Kwaliteitsgarantie

Ons werk kent belangrijke elementen en instrumenten van kwaliteitsbewaking. Deze bestaan onder andere uit:

 • Sociaalpedagogische casuïstiek
 • Participatie/inspraak van de jongeren
 • Mogelijkheid voor de jongeren een klacht in te dienen
 • Een gestandaardiseerde manier van verslaglegging over verloop en afsluiting van het verblijf. Hiermee wordt ons werk inzichtelijk en vormt het een basis voor alle betrokkenen om de processen en doelen van de jongeren te volgen (individuele tijdsplannig, dagelijks schriftelijke documentatie, schriftelijk weekverslag aan Bureau Jeugdzorg en de ouders (in fase 1) enz.)
 • Direct melden en op professionele wijze verslag doen van incidenten
 • Dagstructurering en -planning
 • Permanente bereikbaarheid voor crisisinterventies
 • 24 uur per dag toezicht
 • Controle op eventuele gevaren
 • Medewerkersgeoriënteerde kwaliteitsbewaking, waarbij medewerkers op adequate manier worden voorbereid op de speciale vorm van begeleiden in het buitenland en waarbij ze scholing en bijscholing krijgen om basiskennis te verwerven en zich in actuele thema’s te verdiepen.
 • Regelmatige teamvergaderingen
 • Regelmatige supervisie voor medewerkers
 • Begeleidingscontract met de desbetreffende samenwerkingspartner
 • Regelmatige uitwisseling van informatie met de desbetreffende samenwerkingspartner